Kontakti

Vents Vēverbrants | RGJ
Vents Vēverbrants
Pārdevējs
GSM: +371 20 122 255
T. +371 67 702 280


SIA RGJ

Krustpils iela 141B, Rīga, LV-1057

Tālr.: 67702280
          
Fakss: 67705570
Mob tālr.: 28370099
E-pasts: ofiss@rgj.lv

Rekvizīti:
PVN kods: LV40003688115
Juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 141, LV-1057
Banka:”UNIBANKA” UNLALV2X
Konts: LV73UNLA0050004570759